Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Intelektualna svojina održanog 21.12.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Intelektualna svojina (21.12.2022.)