Poštovane studentkinje i studenti,
U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati Kolokvijuma II iz predmeta Krivično procesno pravo održanog 16.05.2022. godine.