Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati Kolokvijuma II i I iz predmeta Prekršajno pravo održanog 17.05.2022. godine.

Rezultati (kolokvijum I i II) – Prekršajno pravo (17.05.2022.)