Poštovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati ispita kod prof. dr Slađane Jovanović održanih 14.02.2023. godine.

Krivično pravo – opšti deo

 • 2021/015 – 9 (devet)
 • 2021/018 – 5 (pet)
 • 2021/178 – 9 (devet)
 • 2021/189 – 5 (pet)

Kriminologija sa penologijom

 • 2016/075 – 5 (pet)
 • 2018/055 – 5 (pet)
 • 2019/109 – 8 (osam)
 • 2020/004 – 10 (deset)
 • 2017/065 – 5 (pet)
 • 2019/092 – 5 (pet)
 • 2021/128 – 5 (pet)
 • 2022/075 – 5 (pet)

Krivično procesno pravo

 • 2006/228 – 5 (pet)
 • 2017/062 – 5 (pet)
 • 2017/134 – 5 (pet)
 • 2018/004 – 5 (pet)
 • 2019/127 – 5 (pet)
 • 2020/078 – 5 (pet)
 • 2020/092 – 5 (pet)
 • 2020/097 – 5 (pet)
 • 2021/105 – 5 (pet)
 • 2016/181 – 5 (pet)

Ocene se mogu upisati u indeks utorkom od 11 h do 13 h, kabinet 2 ili u pauzi između predavanja (utorkom, četvrtkom i petkom).