Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati II kolokvijuma iz predmeta Radno pravo.

Rezultati (II kolokvijum) – Radno pravo