Pošovane studentkinje i studenti,

U nastavku obaveštenja nalaze se rezultati II kolokvijuma iz predmeta Prekršajno pravo na master akademskim studijama.

Rezultati (II kolokvijum) – Prekršajno pravo (MAS)