Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati II kolokvijuma iz predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava održanog 19.05.2023. godine.

Rezultati (II kolokvijum) – Osnovi građanskog i privrednog prava (19.05.2023.)