Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu obaveštenja nalaze se rezultati II kolokvijuma iz predmeta Krivično procesno pravo.

Rezultati (II kolokvijum) – Krivično procesno pravo