Poštovane studentkinje i studenti,
U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijum iz predmeta Krivično pravo – opšti deo.