Poštovane koleginice i kolege,

Rezultati drugog kolokvijuma na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava održanog 19.5.2022. objavljeni su na strani predmeta Fakulteta.
Rukovodilac vežbi,
Jovana Popović