Poštovane studentkinje i studenti,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Uvod u pravo održanog 23.12.2021. godine.

Rezultati (II kolokvijum) – Uvod u pravo (23.12.2021. godine)