Poštovani studenti i studentkinje,

U nastavku obaveštenja se nalaze rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Nasledno pravo rađenog 18. maja 2023. godine.

Rezultati (II kolokvijum) – Nasledno pravo (18.05.2023.)