Na Fakultetu će u navedenom periodu biti organizovana dežurstva pa će rad u službama Fakulteta biti organizovan na sledeći način:

  • Studentska služba – u periodu  od  18.7.2022. godine do  25.7.2022. godine radiće od 9 do 17 časova
  • Studentska služba – u periodu  od  26.7.2022. godine do  19.8.2022. godine radiće od 10 do 14 časova
  • Knjižara Fakulteta – u periodu  od  18.7.2022. godine do  25.7.2022. godine radiće od 9 do 17 časova
  • Knjižara Fakulteta – u periodu  od  26.7.2022. godine do  19.8.2022. godine radiće od 10 do 14 časova
  • Biblioteka – u periodu od 18.7.2022. do  19.8.2022. godine radiće  od 10 do 14 časova
  • Sekretarijat – u periodu  od  18.7.2022. do  19.8.2022. godine radiće  od 10 do 14 časova

Službe Fakulteta vikendom ne rade.

Čitaonica će raditi svakog dana od 9 do 22 časa