Ove godine će na Pravnom fakultetu Univerziteta Union prvi put biti organizovana Radionica tranzicione pravde u okviru našeg novoosnovanog Foruma za međunarodno i uporedno pravo.

Radionica će na interaktivni način, uz razvijanje pravničke veštine pisanja i izlaganja, studentima približiti temu tranzicione pravde, posebno u regionalnom kontekstu. Tokom radionice studenti će imati priliku da slušaju različita predavanja iz oblasti tranzicione pravde. Istovremeno, studenti će učestvovati u posebnom formatu usavršavanja, koji podrazumeva istraživanje, pisanje referata i usmenu raspravu tema iz tranzicione pravde.

Studentima koji završe radionicu će ovo biti notirano u dodatku diplomi. Takođe, studenti koji tokom ove godine slušaju MJP imaće mogućnost da pohađanje radionice koriste i kao fakultativnu predispitnu aktivnost. Vidite više o tome na stranici predmeta MJP, u dokumentu „Ocenjivanje MJP“ u delu Opšte informacije.

Predstavljanje radionice zakazano je za utorak, 26.10.2021. godine u 12.15h u učionici br.3.

Radionica će se održavati od 2.11. do 21.12.2021. godine, utorkom, od 17 do 19h. Prisustvo na predstavljanju i praćenje radionice (izuzev usmene rasprave koja će se odvijati na kraju radionice) moguće je putem Zoom platforme.

Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/88017078170?pwd=bFFranc5UVVoMEUrTVpBS291REVBUT09

Prijave za pohađanje radionice su otvorene do 31.10.2021.

Prijave slati Ivani Vukčević na email adresu ivana.vukcevic@pravnifakultet.rs.