Poštovane studentkinje i studenti,

Raspored vežbi u prolećnom semestra za predmete Krivično pravo – posebni deo i Krivično procesno menja se i glasi:

  • Vežbe iz predmeta Krivično pravo – posebni deo (Grupa I) pomeraju se i održavaće se ponedeljkom u vremenu od 10:00 do 12:45 časova;
  • Vežbe iz predmeta Krivično procesno pravo pomeraju se i održavaće se petkom, u vremenu od 11:00 do 12:45 časova.