Kolokvijum iz krivičnog prava – Opšti deo će se održati 23. novembra 2022. (u terminu predavanja, od 11h do 12. 45h, u srednjoj sali). Pripremiti: načela krivičnog prava, prostorno i vremensko važenje krivičnog zakonodavstva, krivično delo (pojam, objektivni elementi), krivica.