Konsultacije kod prof. dr Slađane Jovanović će se  održati (umesto u redovnom terminu) u utorak 15. 11. 2022. godine od 13h do 15h (kabinet 2).

Kolokvijum iz Kriminologije sa penologijom će se održati (umesto 23.) 30. 11. 2022. od 15.00h do 16.45h u srednjoj sali.  Na stranama predmeta su navedena pitanja/oblasti koje treba pripremiti.