Ispit iz predmeta Obligaciono pravo kod prof. dr Dijane Marković-Bajalović zakazan za 07.11.2023. godine, odlaže se i održaće se 10.11.2023. godine sa početkom u 10 časova.