Ispiti iz predmeta Krivično pravo (opšti i posebni deo), Krivično procesno pravo i Kriminologija sa penologijom će se, umesto u sredu – 14. 12, održati u petak, 16. 12. 2022. u računarskoj sali i to:

Krivično pravo (oba dela) od 13.30 h, a Krivično procesno pravo i Kriminologija od 15.30 h.