U periodu od 5. do 9. septembra 2022. godine profesorka PFUUB i prodekanica za nauku Jelena Jerinić bila je, u okviru Erazmus progama, gošća Instituta za pravo lokalne samouprave Univerziteta u Minsteru. Prof. Jerinić je na institutu sprovela deo svog istraživanja koje se odnosi na pravna sredstva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. U toku ovog boravka, sastala se sa direktorom Instituta, prof. Hinerkom Vismanom, kao i drugim nastavnicima Pravnog fakulteta Univerziteta u Minsteru koji se bave razlicitim oblastima javnog prava (prof. Nielsom Petersenom, prof. Gernotom Sidouom i prof. Fabianom Vitrekom).