Profesor našeg fakulteta Saša Gajin održao je 3. i 4. aprila 2023. godine seriju predavanja na Pravnom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu. Prof. Gajin je zajedno sa kolegama sa drugih evropskih fakulteta bio predavač u okviru predmeta Evropski konstitucionalizam – Ljudska prava, jednakost i dostojanstvo ličnosti. 

Pored prof. Gajina, predavači na ovom predmetu koji studenti Karlovog univerziteta slušaju na englskom jeziku bili su: prof. Christopher McCrudden, predavač na Univerzitetu u Mičigenu i Kraljičinom univerzitetu u Belfastu; prof. Meritz Jesse i prof. Darinka Pikani, oboje sa Univerziteta u Lajdenu.

Prof. Gajin držao je predavanja na temu sistema ljudskih prava i pojma diskriminacije u evropskom i uporednom pravu.