PROCESNI POLOŽAJ SUDSKIH TUMAČA

-SEMINAR-

Subota, 14. maj 2022. godine u 11h

Pravni fakultet Univerziteta Union, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd
online Zoom internet platforma

Pravni fakultet Univerziteta Union  i Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije pozivaju vas na jednodnevni skup o procesnom položaju sudskih tumača.

Skup će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (adresa Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd) dana 14.5.2022. godine u 11 časova.

Seminar je moguće pratiti neposrednim prisustvom (uživo) i online putem ZOOM internet platforme.

Prijava je moguća putem mejla savetovanje@pravnifakultet.rs

Cena kotizacija je  3.000 din plus pripadajući PDV.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga Veštačenje u gradjanskim postupcima autor prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudija Privrednog apelcionog

suda u Beogradu.

U prilogu obaveštenja se nalazi pozivno pismo sa programom seminara.

Pozivno pismo