Prijava ispita za martovski ispitni rok (po posebnoj Odluci dekana “COVID-19”) realizovaće se 24.02. i 25.02.2022. godine, dok će se sam ispitni rok realizovati od 01.03. do 11.03.2022. godine. Ispiti će se prijavljivati preko prijavne forme koja se nalazi u nastavku obaveštenja.

Studenti imaju pravo da prijave 1 ispit u ovom roku.

Redovni studenti (I, II, III i IV godina studija) i studenti koji su obnova godine (I, II i III godina studija) mogu prijaviti ispite iz jesenjeg semestra prethodnih godina studija.

Apsolventi, studenti koji su obnova IV godine na četvorogodišnjim studijama i studenti koji su obnova III godine na trogodišnjim studijama mogu da prijave ispite iz jesenjeg semestra, prolećnog semestra i dvosemetralne.

Studenti koji plaćaju prijavu ispita i u ovom roku imaju obavezu plaćanja prijave.

Napomena za studente koji imaju pravo polaganja u apsovlentskim rokovima:

Obzirom da većina profesorki i profesora imaju po dva termina u martovskom roku, studenti koji imaju pravo polaganja u apsolventskom roku (apsolventi, studenti koji su obnova IV godine na četvorogodišnjim studijama i studenti koji su obnova III godine na trogodišnjim studijama) imaju mogućnost polaganja istog ispita dva puta. 

To znači da će prijavu ispita npr. za prvi termin vršiti putem forme koja se nalazi u okviru ovog obaveštenja 24. i 25.02.2022. godine, a za drugi termin regularno putem eStudent portala za vreme regularne prijave za apsolventski rok koja će se održati od 26. do 28.02.2022. godine.

U slučaju da student prijavi za prvi i drugi termin isti ispit, platio je prijavu ispita, a u prvom terminu položi taj ispit, može se obratiti Marku Ceniću za korekciju prijave za drugi termin (tj. da se prijava prebaci za neki drugi ispit).

Odluka

Upišite naziv ispita i termin polaganja (moguće je prijaviti samo jedan ispit)
Click or drag a file to this area to upload.