Prijava ispita za Januarski ispitni rok realizovaće se se od 12.01. do 14.01.2022. godine.
 
Studenti koji su na reviziji ispite će prijavljivati tako što će poslati spisak ispita koje žele da polažu i u kojim terminima na email adresu prijava.ispiti@pravnifakultet.edu.rs.