Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine organizovala je Konferenciju na kojoj su prezentovani projekati sufinansirani u okviru javnih konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada, a koji su vezani sa temom upravljanja otpadom.

Gradska projekat uprava za zaštitu životne sredine u 2020. godini sufinansirala je projekat Pravnog Fakulteta Univerziteta Union “Analiza zakona i podzakonskih akata RS i propisa EU u oblasti upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na obaveze lokalne samouprave, odnosno Grada Novog Sada,”.

U ime tima istraživača našeg Fakulteta rezultate projekta je prezentovao prof. dr Mario Lukinović. Konferencija je održana 29. septembra 2022. godine u sali Kongresnog centra Novosadskog sajma.

Agenda Konferencije