Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu u saradnji sa organizacijom Pravni skener učestvovali su u realizaciji projekata “Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu“ uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

U okviru projekta sprovedena je obuka studenata Pravnog fakulteta Univerziteta UNION nakon koje su studenti stekli znanja o javnim nabavkama, zaštiti životne sredine i pristupu informacijama od javnog značaja. Naš tim studenata je tokom projekta poslao zahteve za pristup informacijama od javnog značaja na adrese 199 zdravstvenih ustanova i 156 lokalnih samouprava. Sadržina zahteva je usmerena na dokumenta koja regulišu upravljanje medicinskim otpadom, kao i saradnju sa privrednim društvima koja se bave medicinskim otpadom. S obzirom na proglašenje pandemije COVID19, posebnu pažnju smo posvetili upravljanju medicinskim otpadom za vreme pandemije.

Rezultate ovog istraživanja predstavićemo u petak 26. marta 2021. godine od 11 časova preko ZOOM aplikacije.

Prijave za učešće možete slati na: office@pravni-skener.org.