Sudija Višeg suda u Beogradu, doc. dr Aleksandar Trešnjev održaće predavanje “Glavni pretres” 21. 11. 2023. godine u srednjoj sali, od 9h do 10.45h.

Prisustvo studenata i studentkinja koji slušaju Krivično procesno pravo je obavezno.