Dr Goran Ilić, javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i Lidija Komlen Nikolić, javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i predsednica predsedništva Udruženja javnih tužilaca Srbije, održaće predavanje na temu “Predistražni postupak i istraga” u utorak, 14. 11. 2023. godine od 9.00h do 10.45h (srednja sala).

Prisustvo studenata koji slušaju Krivično procesno pravo je obavezno.