Dr Ana Batrićević, viša naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, održaće u sredu, 15. 11. 2023. godine (od 12h do 12.45h u srednjoj sali) predavanje na temu “Resocijalizacija osuđenih lica kroz rad sa životinjama”.

Prisustvo studenata koji slušaju Krivično pravo i Kriminologiju sa penologijom je obavezno.