Predavanje dr Aleksandra Trešnjeva, sudije Višeg suda u Beogradu – Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka  – održaće se 10. 3. 2022. godine od 11 h do 12. 45 h (u učionici 4 ili putem Zoom-a).

Prisustvo studenata koji slušaju Krivično procesno pravo je obavezno.