Poštovane koleginice i kolege, studenti svih godina studija, 
 
Časovi na izbornom kursu “Pravna retorika i savremeni odnosi sa javnošću” i u ovom semestru biće držani utorkom od 17.00 časova u slušaonici Voje Cvetanovića.
 
Želim da vas obavestim da ćemo u letnjem semestru ove akademske godine naročitu pažnju obratiti na:
  • efektan način izlaganja pripremljenog i improvizovanog govora;
  • otklanjanje govorničkih šumova, poštapalica i floskula i građenje uspešnog govorničkog stila;
  • poređenje tradicionalnog i novog govorništva;
  • komponente i oblike savremenog javnog nastupa;
  • izazove koji nastaju za javni nastup u našem vremenu (fake news, deepfake, ChatGPT)
  • upotrebu i zloupotrebu medija i društvenih mreža
U utorak, 21. februara razgovaraćemo o temi: TREMA I OTKLANJANJE TREME, kojom prilikom možete saznati odgovore na pitanja:
  1. zašto se deca, kad prave prve nesigurne korake, drže za majčinu suknju;
  2. šta je zona komfora, šta zona izazova, a šta zona borbe i uspeha;
  3. šta nam govori znojenje dlanova, a šta ubrzani rad srca;
  4. kako trenutni neuspeh pretvoriti u govornički uspeh?
 
Srdačno vas pozdravlja i očekuje vaš predavač
Dejan Milić