Advokatska kancelarija Cvjetićanin&partneri poziva zainteresovane apsolvente, kao i studente četvrte godine akreditovanih pravnih fakulteta da se prijave za zimsku studentsku praksu.

Polaznici će biti u mogućnosti da učestvuju u radu kancelarije koja se pretežno bavi zaštitom intelektualne svojine, zaštitom podataka o ličnosti i privrednim pravom.

Praksa će trajati dve nedelje, po četiri sata dnevno (i to: 12-16h), a termin će biti sledeći:

  • od 20.02. do 04.03.2023. godine.

Rok za prijavu je 15.02.2023. godine.

Prijave sa kratkom biografijom i kontakt podacima studenti mogu poslati na e-mail office@cvjeticaninlegal.com, a više informacija o radu advokatske kancelarije mogu prikupiti na
stranici https://cvjeticaninlegal.com/.

Adresa advokatske kancelarije je ul. Jurija Gagarina br.14nj, Belville, Novi Beograd.

Za dodatne informacije, studenti se mogu obratiti Nenadu Hašimiju na kontakt broj telefona 011/4091176 ili putem e-mail-a na nenad.hasimi@cvjeticaninlegal.com.