Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu, kod Poverenika za informacije od javnog značaja, u Privrednom sudu ili u Prekršajnom sudu  prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, godinu stduiranja, naznaku željene prakse) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 21. 9. 2022. god.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.