Studenti IV godine i apsolventi se mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) za praksu kod advokata, javnog beležnika, javnog izvršitelja, u Gradskom pravobranilaštvu, kod Zaštitnika građana (prednost imaju studenti koji su pohađali pravne klinike), Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja, u Prekršajnom sudu u Beogradu, Višem sudu u Beogradu, Prvom, Drugom i  Trećem osnovnom sudu u Beogradu (krivično ili parnično odeljenje) ili u Privrednom sudu u Beogradu, za period od 28. 3. do 8. 4. 2022. godine.

Rok za prijavu je 14. mart 2022. godine.

Praksa traje deset radnih dana (po dogovoru sa realizatorom prakse), a po obavljenoj praksi se dobija sertifikat.

U prijavi treba navesti ime, prezime, broj indeksa i željenu praksu (eventulano – opštinu prebivališta/boravišta u Beogradu radi podesnijeg izbora kancelarije; ako je izbor neki od sudova opšte nadležnosti treba navesti građansko, odnosno krivično odeljenje).