Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu, u Privrednom sudu, Prekršajnom sudu, Prvom, Drugom ili Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, Prvom, Drugom ili Trećem osnovnom sudu, Višem sudu u Beogradu prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, godinu studuiranja, naznaku željene prakse (za sudove opšte nadležnosti – krivično ili građansko odeljenje) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 7. novembra 2023. god.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat (čija se kopija dostavlja prof. dr S. Jovanović).