Kancelarija Povernika organizuje dvonedeljnu praksu za  studente tokom koje im prenosi  osnovna znanja o pravima iz svoje nadležnosti, upoznaje ih sa radom pojedinih sektora, studenti imaju priliku da isprate neku od  onlajn  obuka koje se organizuju, upoznaju se sa pojedinim predmetima i praktikuju rad na predstavkama građana.

Zainteresovani studenti/kinje se prijavljuju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs). Za naš fakultet su predviđena dva mesta.