Poštovane studentkinje i studetni,

pozivi za predavanja i vežbe u prolećnom semestru akademske 2021/2022. godine poslati su na studentske mail adrese.