Veliko nam je zadovoljstvo da Vam uputimo Poziv za XIX međunarodni naučni skup “Pravnički dani – Prof. dr Slavko Carić”, na temu “Pravo, nauka i društvo – aktuelna pitanja i perspektive”, koji će se održati 23.09.2022. godine, u organizaciji Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Naučni skup ima karakter međunarodnog, a pitanja kojima će se baviti eminentni stručnjaci i naučni radnici iz regiona i šire, usmerena su na aktuelna pitanja i perspektive sa kojima se suočavaju pravo, nauka i društvo.

  • Autori se pozivaju da dostave APSTRAKT u elektronskom formatu na mejl adresu sekretara skupa (anja.koprivica@pravni-fakultet.info), najkasnije do 05.05.2022. godine, i na taj način prijave svoje učešće na ovogodišnjem skupu.
  • Apstrakt mora biti napisan na srpskom i engleskom ili ruskom jeziku, u skladu sa uputstvom za pisanje i pripremanje rukopisa.
  • Autori će biti obavešteni o prihvatanju apstrakta najkasnije do 10.05.2022. godine.

Više informacija o samom skupu, tematskim oblastima, kao i uputstvo autorima za izradu radova, dostupni su u prilogu ovog obaveštenja.

Pozivno pismo
Uputstvo za autore