Ideja je da tokom oktobra na fakultetu bude formirana grupa zainteresovanih studenata i studentkinja (najviše 20, sa završnih godina studija, a prednost imaju oni koji su pohađali pravne klinike) koji će biti obučeni za pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Sa studentima će raditi dva advokata – mentora, a mentoring će se održavati online, preko Zoom aplikacije, od oktobra ove godine do januara 2023. godine, dva puta mesečno odnosno svake druge nedelje po dva sata (ukupno 6 susreta), u vidu rešavanja konkretnih problema/slučajeva iz prakse mentora (studije slučaja). Mentori će biti na raspolaganju po potrebi i između dvonedeljnih sesija za davanje pisanih ili usmenih pojašnjenja zadataka, a za lakšu komunikaciju biće oformljena i Viber ili WhatsApp grupa.

Prijave se podnose profesorki Slađani Jovanović na mail sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs a rok za prijavu je 15. oktobar.

Više informacija možete pronaći u dokumentu u prilogu ili na posteru koji je istaknut na oglasnoj tabli. Podsećamo Vas da učešće u ovakvim vannastavnim aktivnostima podrazumeva ne samo sticanje praktičnog iskustva, već i obogaćivanje Vaše biografije, a podaci o završenoj obuci se unose u dodatak diplomi. Ujedno, nakon završene obuke, biće Vam izdat sertifikat.

Nadamo se da ćete naći vremena i interesovanja da se uključite u ovaj program.

Više informacija o programu možete pogledati u okviru poziva koji se nalazi u prilogu.

Poziv