Poštovana/i,

u prilogu se nalazi poziv za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Zaštita ljudskih prava i sloboda u svetlu međunarodnih i nacionalnih standarda” koja će se održati 20. i 21. maja 2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Imajući u vidu neradne dane povodom obeležavanja Dana državnosti, Uredništvo Vas ovim putem obaveštava da je rok za dostavljanje prijave sa naslovom rada produžen do 23. februara 2022. godine.

U prilogu se nalazi obrazac (word dokument) u kojem je potrebno napisati rad, a koji sadrži uputstva autorima za pripremanje članka. Takođe, u prilogu se nalazi i obrazac autorske izjave koji je neophodno popuniti i poslati zajedno sa integralnim tekstom rada na adresu: 2022@pr.ac.rs

Rok za dostavljanje radova je 1. april 2022. godine.

Pozivno pismo
Autorska izjava
Članak
Prijava