Poštovani,

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prvi put u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda, organizuje XIII uzastopni Međunarodni naučni skup „Pravo između ideala i stvarnosti” koji će se održati 19. i 20. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.

U nastavku obaveštenja se nalazi poziv i obrazac prijave sa naslovom rada koji je potrebno dostaviti do kraja februara 2023. godine na adresu: 2023@pr.ac.rs

Nadamo se da ćete prihvatiti naš poziv i svojim učešćem doprineti uspešnom radu međunarodnog naučnog skupa.

Konferencija – dokumentacija

Srdačno,

Prof. dr Strahinja Miljković
gl. i odg. urednik
Acc. Milica Midžović
cekretar Uredništva