Drage koleginice i kolege,
 
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da PFUUB u saradnji sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme (IFES) u toku prolećnog semestra školske 2022/23. godine organizuje kurs građanskog obrazovanja Demokratija: od teorije do prakse.
 
Ovaj kurs nudimo kao vannastavnu aktivnost svim studentima i studentkinjama naših osnovnih i master studija, uz mogućnost za studente druge i treće godine osnovnih studija da na taj način ostvare srazmeran deo bodova za predispitne obaveze iz predmeta Ustavno pravo (na II godini) i Upravno pravo (na III godini).
 
Cilj kursa je da se studentima i studentkinjama približe važne društvene pojave i izazovi sa kojima se susreću savremena demokratska društva i uloga koju građani i građanke imaju u društvu. U okviru kursa, kroz debate, diskusije, simulacije i druge interaktivne metode rada, promišljaju se važni društveni fenomeni kao što je funkcionisanje institucija i učešće građana i građanki u njihovom radu, zaštita prava građana i građanki, uloga i izazovi sa kojima se susreću mediji i civilno društvo, kao i načini za uključivanje građana i građanki u rešavanje problema u zajednici sa ciljem kreiranja boljeg, demokratskog društva. 
Tokom kursa, studenti i studentkinje dobiće podršku da rade na svom akcionom projektu koji se odnosi na rešavanje problema u zajednici, na fakultetu ili u svojoj lokalnoj sredini. Na taj način stećiće konkretna znanja i veštine koje im mogu pomoći u daljem profesionalnom i ličnom razvoju. Takođe, naši studenti i studentkinje imaće priliku da u toku kursa upoznaju i rade zajedno sa kolegama i koleginicama sa drugih fakulteta.
 
Kurs će se održavati jednom nedeljno (u trajanju od dva časa), počev od 1. marta, u popodnevnim časovima. Kurs će trajati do kraja prolećnog semestra, sa pauzom u toku aprilskog roka. 
 
Studenti/kinje koji uspešno okončaju kurs dobijaju:
– poene za predispitne obaveze iz Ustavnog prava ili Upravnog prava (za studente i studentkinje druge i treće godine osnovnih studija)
– sertifikat o završenom kursu
– upis završenog kursa u dodatak diplome nakon okončanih studija
 
Poziv za prijavu na kurs otvoren je do ponedeljka, 27. februara, a za prijave i sve dodatne informacije možete se obratiti prof. Jeleni Jerinić (jelena.jerinic@pravnifakultet.rs)