Svim studentima četvrte godine i studentima master studija Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

Poslovno angažovanje realizuje se u Upravi za trezor za četiri studenta, koji će biti raspoređeni prema oblastima:

  • radno-pravni odnosi – priprema i izrada opštih akata iz delokruga rada Uprave za trezor, praćenje i primena propisa iz oblasti državne uprave, radnih odnosa, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, kancelarijskog poslovanja i drugih poslova – dva studenta;
  • normativno-pravni poslovi – inicijativa, priprema i izrada podzakonskih akata o regulisanju poslova iz nadležnosti Uprave za trezor, metodoloških uputstava radi jedinstvene primene u Upravi za trezor, donošenje novih i izmene i dopune postojećih zakonskih propisa i drugi poslovi – dva studenta;

Poziv za prijavu zainteresovanim studentima traje od dana objavljivanja poziva do 1. marta 2023. godine, do kada je potrebno dostaviti biografiju na e-mail: stefan.milanovic@trezor.gov.rs, sa naznakom „Prijava za poslovno angažovanje u Upravi za trezor“.

Studenti koji budu angažovani, obavljaće dodeljene poslove u odabranoj oblasti, svaki radni dan od 7.30 do 15.30 časova, najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini na konkretnom poslu, uz određenu novčanu naknadu.