POZIV STUDENTIMA II, III, IV GODINE, MASTER I DOKTORSKIM STUDENTIMA
DA SE PRIJAVE NA POSEBAN KURS O

Pregovaranju/NEGOTIATIONS
(HARVARDSKI MODEL) 

koji će držati prof. dr Tim Hülskötter sa Univerziteta Münster u okviru Erazmus programa
u periodu 31.10. – 04.11.2022. godine NA ENGLESKOM JEZIKU

Teorija i praksa racionalnog pregovaranja

Kurs će se fokusirati na osnove pregovaranja u teoriji kao i u praksi. Sadržaj kursa je zasnovan na idejama koje su razvili nastavnici Programa za pregovaranje na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Na početku kursa će se razmatrati različite metode rešavanja sporova i njihova upotrebu u pravnoj praksi. Da bismo bolje razumeli temu pregovaranja, govorićemo o distributivnom pregovaranju. Nakon toga ćemo se pozabaviti specifičnim rečnikom pregovaračkih procesa. Polazeći odatle, fokusiraćemo se na integrativno pregovaranje, kao i na dilemu pregovarača. Na osnovu ovih saznanja, razgovaraćemo o specifičnostima „pregovaranja u senci zakona“, kao i o problemu principala i agenta. Na kraju ćemo analizirati različite faze pregovora i ukratko govoriti o emocijama u pregovorima. Časovi će uključivati i simulacije pregovora koje zahtevaju aktivno učešće studenata.

Na kraju uspešno odslušanog kursa, studenti će dobiti potvrdu o pohađanju kursa, a aktivnost će se upisati u dodatak diplome.

Prijave za kurs su otvorene do: 27. oktobra 2022. godine

Prijave za konkurs slati na: iva.ivanov@pravnifakultet.rs