Poštovana/i,

U prilogu obaveštenja nalazi se poziv za naučni skup koji će u oktobru mesecu zajedno organizovati Eparhija bačka, u saradnji sa Centrom za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Institutom za savremenu istoriju u Beogradu.

Poziv