Poštovana/i,

Obaveštavamo Vas da Misija OEBS-a u Srbiji (Misija) organizuje seminar o tranzicionoj pravdi namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta u Srbiji, podmlatku političkih partija, mladima zaposlenim u državnoj upravi, novinarima i aktivistima organizacija civilnog društva. Cilj predmetnog seminara je podizanje svesti kod mladih o tranzicionoj pravdi, sa posebnim osvrtom na sudske utvrđenim činjenice o oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije, pred nacionalnim i međunarodnim sudovima.

U tom smislu, seminar na temu „Suočavanje sa prošlošću: uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i relevantnu praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“, biće organizovan u Kragujevcu, u periodu od 4. do. 8. septembra 2022. godine.

Poziv