Studenti i studentkinje zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu –  prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, godinu studiranja, naznaku željene prakse i okvirnog vremena u kome bi se mogla obaviti) dostavljaju  prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 4. jula 2023. godine.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.