Pravni fakultet Univerziteta Union je 2. i 3. juna ugostio drage kolege iz Međunarodnog udruženja pravnika iz Oznabruka (Internationale Juristenvereinigung Osnabrück). J Carlos de M Nobrega, istraživač na Institutu za evropske pravne studije Univerziteta u Oznabruku, i advokati i doktorandi Instituta Hinrich Doege i Daria Kupczynska prisustvovali su seminaru posvećenom razvoju građanskog prava Srbije u post-jugoslovenskom periodu. Predavanja su održali prof. dr Saša Gajin, doc. dr Milena Banić i doc. dr Aleksa Radonjić. 

Osim seminara Fakultet je za kolege iz Nemačke organizovao i posetu Privrednom apelacionom sudu, kao i Institutu za uporedno pravo.