Obaveštavaju se studenti, koji su položili kolokvijum iz predmeta Porodično pravo, da ispit mogu polagati u predroku koji će se održati u petak, 27. maja u 12h u učionici 4.
Za sva eventualna pitanja, studenti se mogu obratiti profesorki Jeleni Arsić putem jelena.arsic@pravnifakultet.rs