Popravni kolokvijum na predmetu Obligaciono pravo održaće se 5.12.2022. sa početkom u 11h u učionici br. 3.

Pravo polaganja kolokvijuma imaju studenti koji nisu položili prvi kolokvijum i studenti koji nisu izlazili na polaganje prvog kolokvijuma.

Na kolokvijum je potrebno poneti indeks